Legi si acte normative

Legile si actele normative care reglementeaza functionarea

Cantinei de Ajutor Social Galati

 

  • HOTĂRÂRE nr. 903 din 15 octombrie 2014 - privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile şi unităţile publice şi private de asistenţă socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilităţi şi persoanelor vârstnice 
  • ORDIN nr. 2.126 din 5 noiembrie 2014, Anexa nr.9 - privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinelor sociale