Protectia datelor cu caracter personal

Regulamentul(UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date a fost creat in scopul de a avea un cadru legal adecvat pentru respectarea drepturilor specifice ale persoanelor fizice in domeniul prelucrarii datelor cu caracter personal (dreptul de informare, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la stergerea datelor - dreptul "de a fi uitat", dreptul de opozitie, dreptul la portabilitatea datelor) si se aplica in mod direct, incepand cu data de 25 mai 2018, fara a fi necesara vreo transpunere in legislatia romaneasca. Totodată, acest regulament sprijina autoritatile competente in scopul prevenirii, depistarii, investigarii sau urmaririi penale a infractiunilor sau al executarii pedepselor privind libera circulatie a acestor date. Legea nr. 677/2001, pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, a fost abrogata la data de 25 mai 2018 prin intrarea în vigoare a

Regulamentului nr. 679/2016 – GDPR.

CARE ESTE SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR PERSONALE?

Prelucrăm datele tale cu caracter personal în scopul:

• Resurse umane

• Anchete sociale la domiciliul asistatilor sociali

• Solutionare petitii/sesizari

• Servicii publice

• Servicii juridice

• Achizitii publice

• Accesul la informatiile de interes public

• Financiar-contabilitate

• furnizarea de servicii sociale,respectand prevederile Legii 208/1997.

• îndeplinirea atribuţiilor legale de control și investigare

• soluționare a plângerilor

• înregistrarea și soluționarea notificărilor de încălcare a securității datelor cu caracter personal

• închieiere contracte de furnizare/prestari de bunuri/servicii.

LEGALITATEA PRELUCRARII DATELOR PERSONALE

Conform art. 6 din Regulamentul nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

CARE SUNT DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE ?

Principalele drepturile oferite persoanelor vizate de Regulament sunt urmatoarele:

• dreptul la informare;

• dreptul de acces la date;

• dreptul la rectificare;

• dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat");

• dreptul la restrictionarea prelucrarii;

• dreptul la portabilitatea datelor;

• dreptul la opozitie;

• dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate;

• dreptul de a te adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau instantelor competente.

Datele de contact ale persoanei responsabile cu protectia datelor (DPO):

Nume si prenume: Hriscu Gheorghe Alina Gina

Adresa e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Responsabilul pentru Protectia Datelor poate fi contactat daca exista nelamuriri cu privire la orice aspect ce tine de protectia datelor personale, prin transmiterea unei cereri pe e-mail la urmatoarea adresa: D.P.O. Conform Regulamentului U.E. 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE, in calitate de persoana fizica, beneficiati, in conditiile legii, de dreptul la informare, dreptul la acces, dreptul la rectificare, dreptul la stergerea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea datelor si dreptul la opozitie cu privire la datele cu caracter personal. De asemenea, persoana vizata are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv cererea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa. Potrivit art. 77 din Regulament, "fara a aduce atingere oricaror alte cai de atac administrative sau judiciare, orice persoana vizata are dreptul de a depune o plangere la o autoritate de supraveghere, in special in statul membru in care isi are resedinta obisnuita, in care se afla locul sau de munca sau in care a avut loc presupusa incalcare, in cazul in care considera ca prelucrarea datelor cu caracter personal care o vizeaza incalca prezentul regulament".

Nota de informare Cantina de Ajutor Social Galati

Regulamentul (UE) 2016/679