40,15,0,50,1
25,600,60,0,3000,5000,25,800
90,150,1,50,12,30,50,1,70,12,1,50,1,1,1,5000
0,2,1,0,2,40,15,5,2,1,0,20,0,1
Beneficiari
Beneficiari eligibili
Beneficiari eligibili
Serviciile oferite
Serviciile acordate
Serviciile acordate
Consiliere si informare
Consiliere si informare
Modernizare
Dotari...
Dotari...
Ajutoare Uniunea Europeana
Ajutoare alimentare
Ajutoare alimentare