Anunturi publice

 

 

CANTINA DE AJUTOR SOCIAL  GALATI

COMISIA DE CONCURS/EXAMEN

Nr.1169 /02.05.2019

 

A N U N T   F I N A L (click pentru a vizualiza documentul) 

 

                                                               

 

Anunt

privind rezultatele obtinute la proba interviu

concurs/examen organizat in data de 18.04.2019, ora 1000 in vederea ocuparii posturilor vacante (functii contractuale) muncitor calificat(bucatar) si ingrijitor(femeie de servici)

 

Numele si prenumele candidatului            Punctajul obtinut(puncte)                      Rezultatul probei interviu

PARDOS IULIAN LUIGE                                         85,33                                                                    ADMIS

CORANGA ANISOARA                                           78,33                                                                    ADMIS

 

Secretar: Cristea Mariana

Afisat 24.04.2019, ora 1400

 

 

 

 

 

Anunţ 

privind rezultatele probei de selectie a dosarelor de inscriere la concursul/examenul organizat in data de 18.04.2019 ora 10,00 in vederea ocuparii posturilor vacante corespunzator functiilor contractuale de : muncitor calificat(bucatar), ingrijitor(femeie de servici), muncitor necalificat

 

Numele si prenumele candidatului     Nr.de inregistrare al dosarului de participare concurs          rezultatul verificarii dosarelor                                                                                                                                                         

PARDOS IULIAN LUIGE                                    908/03.04.2019                                                                    ADMIS

CORANGA ANISOARA                                      934/05.04.2019                                                                    ADMIS

CIMPOESU GHEORGHE                                   925/04.04.2019                                                                    ADMIS

GRECU VALENTINA                                          939/05.04.2019                                                                   ADMIS

STEFAN ELENA                                                980/10.04.2019                                                                     ADMIS

 

Contestatiile se depun in termen de 24 de ore de la data afisarii.

Comisia de concurs/examen: 

Presedinte Burghelea Nicoleta

Membru Marin Adriana

Membru Mihalache Cristina

Secretar Cristea Mariana

                                                                                                          Afisat: 11.04.2019, ora 12,00