Atributii generale

  • Cantina de Ajutor  Social Galati prestează servicii sociale gratuite sau contra cost  persoanelor  aflate  in  situaţii economico-sociale deosebite prin  pregătirea şi  asigurarea hranei (prânzul şi cina), în limita alocaţiei de 12 lei / zi / persoană, hrana distribuindu-se o dată pe zi.
  • Consilierea şi informarea beneficiarilor dar şi îndrumarea spre alte instituţii abilitate în rezolvarea problemelor solicitate.

         Servirea hranei la Cantina de Ajutor Social Galati, conform Legii 208/1997, se acordă pe bază de cerere şi acte doveditoare privind veniturile membrilor familiei. Cererea se depune la registratura Primariei Municipiului Galati. Dupa efectuarea anchetei sociale, actele se depun şi se înregistrează la sediul Cantinei de Ajutor Social Galati – Compartimentul Asistenţă Socială, iar cererea se soluţionează conform legii, în termen de 30 de zile. În vederea soluţionării cazului, Directorul Cantinei, care este delegat de către Primar, dispune efectuarea anchetei sociale de către asistentul social care propune deschiderea dreptului sau respingerea cererii, în funcţie de modul în care se încadrează sau nu în prevederile legale. În termenul legal se comunică, în scris, solicitantului  răspunsul la cererea depusă.