Legislatie

Legile si actele normative care reglementeaza functionarea

Cantinei de Ajutor Social Galati

 

  • LEGE nr. 416 din 18 iulie 2001 (*actualizată*) - privind venitul minim garantat 
  • LEGE   nr. 208 din 15 decembrie 1997- privind cantinele de ajutor social 
  • HOTĂRÂRE nr. 903 din 15 octombrie 2014 - privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile şi unităţile publice şi private de asistenţă socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilităţi şi persoanelor vârstnice 
  • ORDIN nr. 2.126 din 5 noiembrie 2014, Anexa nr.9 - privind aprobarea Standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi pentru serviciile acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinelor sociale