Actele necesare beneficiarilor eligibili

Pentru a beneficia de hrana prin Cantina de Ajutor Social Galati trebuie sa te incadrezi in categoriile enumerate la Pasul 1. Daca faci parte din categoriile de beneficiari eligibili, trebuie sa te prezinti la Registratura Primariei Municipiului Galati, strada Fraternitatii nr.1(vis-a-vis de Banca Nationala) si sa soliciti(cerere tip) inscrierea la Cantina de Ajutor Social Galati. Se va efectua ancheta sociala la domiciliul mentionat in cerere, iar asistentul social iti va inmana lista cu toate actele necesare intocmirii dosarului de asistenta sociala. (Pasul 2)

PASUL 1

Categoriile de beneficiari eligibili:

- Copii prescolari cu varsta peste un an, aflati in intretinerea familiilor monoparentale, indiferent de numarul membrilor sai si al caror venit net mediu lunar pe o persoana in intretinere este sub nivelul lunar al venitului minim garantat pentru o persoana singura.

- Copii prescolari cu varsta peste un an, aflati in intretinerea parintilor al caror venit net mediu lunar pe o singura persoana in intretinere este sub nivelul lunar al venitului minim garantat pentru o persoana singura.

- Copii in varsta de pana la 18 ani, care urmeaza o forma de invatamant la cursuri de zi, acreditate prevazute de lege, pana la finalizarea acestor cursuri, fara a depasi varsta de 26 ani, in cazul celor care urmeaza studii superioare cu o durata mai mare de 5 ani, aflati in intretinerea familiilor al caror venit mediu lunar pentru o singura persoana in intretinere este sub nivelul lunar al venitului minim garantat pentru o singura persoana.

- Copii in varsta de pana la 18 ani, care urmeaza cursurile scolilor speciale si care provin din familii al caror venit net mediu lunar pe o persoana in intretinere este sub nivelul lunar al venitului minim garantat pentru o persoana singura, beneficiaza de serviciile cantinei in perioada vacantelor.

- Invalizii si bolnavii cronici, aflati in imposibilitate de munca, cu acte doveditoare eliberate de medicul expert al asigurarilor sociale din cadrul Casei Nationale de Pensii si al caror venit net mediu lunar pentru o persoana in intretinere este sub nivelul lunar al venitului minim garantat pentru o singura persoana.

- Persoane cu handicap, care poseda certificate medicale eliberate de Comisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap.

- Persoanele singure sau familiile ramase fara locuinta, asistate in cadrul adaposturilor temporare,  centrelor de urgenta pentru persoane fara adapost, fundatiilor, al caror venit net mediu lunar pentru o singura persoana in intretinere este sub nivelul lunar al venitului minim garantat pentru o singura persoana.

- Persoanele care temporar nu realizeaza venituri, beneficiaza de serviciile cantinei, pe o perioada de cel mult 90 de zile calendaristice.

- Persoanele care au implinit varsta de pensionare, conform legii pensiilor reactualizata, care sunt izolate social, nu au sustinatori legali, sunt lipsite de venituri sau al caror venit net mediu lunar pe o persoana in intretinere este sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoana singura, luat in calcul la stabilirea venitului minim garantat.

Persoanele singure sau familiile indeptatite sa beneficieze de serviciile cantinei si  care realizeaza un venit mediu pe o persoana ce depaseste nivelul lunar al venitului minim garantat pentru o persoana singura, beneficiaza de serviciile cantinei cu plata unei contributii de 30% din venitul net mediu lunar pe o persoana, fara a depasi costul meselor servite calculat pe aceeasi perioada.

 

PASUL 2

ACTE NECESARE PENTRU INSCRIEREA LA CANTINA DE AJUTOR SOCIAL GALATI

 

 1. CERERE pentru inscriere la Cantina de Ajutor Social Galati, care se depune la Registratura Primariei Municipiului Galati, strada Fraternitatii, nr.1 (vis-à-vis de Banca Nationala)
 2. ACTE DE IDENTITATE
 • Carte de identitate din care sa reiasa domiciliul pe raza Municipiului Galati
 • Certificat de nastere
 • Certificat de casatorie/ deces
 1. ACTE DOVEDITOARE PRIVIND VENITURILE  - lunare
  • Decizie pensie/cupon pensie din luna anterioara depunerii cererii
  • Adeverinta salariu(venitul net) sau fluturas vizat de unitate
  • Decizie plasament/cupon indemnizatie pentru copilul luat in plasament
  • Decizie incadrare in grad de handicap/cupon indemnizatie handicap
  • Adeverinta venit minim garantat/cupon venit minim garantat etc.
  • Decizie pensie urmas/cupon pensie urmas
 2. ADEVERINTA REGISTRUL AGRICOL eliberata de Primaria locului de nastere (pentru cei nascuti inGalati -  strada Fraternitatii nr. 1)
 3. ADEVERINTA DE VENIT – eliberata de Administratia Finantelor Publice Galati, strada Brailei nr. 33 – trimestrial
 4. ADEVERINTA AGENTIA JUDETEANA PENTRU OCUPAREA FORTELOR DE MUNCA GALATI, strada Domneasca nr. 191 – trimestrial

      7.   ADEVERINTA DE SCOLARIZARE (elev/student) – semestrial

      8. CERTIFICAT MEDICAL DE CONSTATARE A CAPACITATII DE MUNCA- emis de catre medicul expert al Cabinetului de Expertiza Medicala din cadrul Casei Nationale de Pensii Publice, strada Alexandru Cernat nr. 9

     9.  CERTIFICAT DE INCADRARE IN GRAD DE HANDICAPComisia de Evaluare a Persoanelor cu Handicap pentru Adulti, strada Brailei nr. 138B

     10. ADEVERINTA CASA NATIONALA DE PENSII PUBLICE GALATI, strada Stiintei nr. 97

     11.   COPIE HOTARARE DIVORTJudecatoria Galati, strada Brailei nr. 153 

     12. COPIE SOLICITARE STABILIRE PENSIE ALIMENTARA, cu viza Judecatoriei Galati

     13.   CERTIFICAT DE GREFAJudecatoria Galati, pana la emiterea Hotararii judecatoresti

     14.   Declaratie pe propria raspundere din care sa reiasa ca nu beneficiaza de pensie alimentara copilul/copiii, in perioada de maxim 3 luni de la data emiterii hotararii privind stabilirea pensiei alimentare

    15.   DOVADA de la PARCHETUL DE PE LANGA JUDECATORIA GALATI pentru copiii care nu beneficiaza de pensie alimentara, dupa expirarea celor trei luni de la emiterea Hotararii privind pensia alimentara,  strada Basarabiei nr. 47

     16.   HOTARARE CURATELA/TUTELA/ ADOPTIE si orice Hotarare privind obligatia legala de intretinere.

     17.   DOSAR CU SINA

 

 

ACTELE MENTIONATE MAI SUS SE VOR DEPUNE DUPA EFECTUAREA ANCHETEI SOCIALE,

LA ADRESA DIN STRADA DOGARIEI NR. 26A

DE LUNI PANA VINERI, INTRE ORELE 700 -  1500